Historie Bachových esencí

Bachovy esence a Healing Herbs

Další důležitou osobou ve světě esencí je Julian Barnard, který studoval rostliny a jejich léčivé schopnosti v Austrálii. Když objevil Bachovu knihu The Twelve Healers and Other Remedies (Dvanáct léčitelů a další léčivé esence), začal se zajímat o systém Dr. Bacha. Své studium o esencích a především o Dr. Bachovi samotném započal v Bachově Centru pod vedením Nickie Murrayové. (viz. foto: z leva - Julian Barnard, Nickie Murray)

Nedlouho poté začíná sám přednášet a publikovat o esencích doktora Bacha a v roce 1988 zakládá společnost Healing Herbs Ltd., kterou vede dodnes a která se zabývá výrobou esencí nejvyšší kvality. Julian je v současnosti považován za největšího experta v oblasti esencí a osoby Dr. Bacha, napsal mnoho publikací a stále se snaží o co největší poznání práce Edwarda Bacha.