Historie Bachových esencí

Vznik Bachova centra

Po smrti doktora Bacha se výroby esencí ujali jeho někdejší spolupracovníci Nora Weeks a Victor Bullen. Tito dva lidé jsou přímo zodpovědní za uchování a rozšiřování práce doktora Bacha z jeho pracoviště v Mount Vernon, které náležitě nazvali Bachovo Centrum.

V letech 1950 až 1955 se o Bachovu práci starala Nora Weeks, ke které se v roce 1955 připojil Victor Bullen a o tři roky později ještě pan Thomas, kteří založili Nadaci Dr. Edwarda Bacha (Dr. Edward Bach Healing Trust), díky čemuž získali Bachův dům v Mount Vernon. V roce 1971 se ke stávajícímu týmu přidali sourozenci John Ramsell a Nickie Murrayová, kteří se o dva roky později stali členy nadace. O další rok později začali N. Weeks a V. Bullen obchodovat pod názvem Dr. Edward Bach's Centre (Centrum Dr. Edwarda Bacha).

Od roku 1950 začala Nora Weeks pod jménem Bachova Centra vydávat čtvrt roční publikaci s názvem The Bach Remedy Newsletter - Flower Healing (Zpravodaj Bachových esencí - květové léčení) a ta až do roku 1985 obsahovala stejný nadpis: The simple and natural method of healings through the personality by means of wild flowers discovered by Edward Bach (Jednoduchá a přírodní metoda léčení osob pomocí divokých rostlin, objevená Edwardem Bachem). Po tomto roce byl zpravodaj zmodernizován a nadpis zkrácen na prosté The Bach Remedy Newsletter.